Logo Jongeren Opvang Doetinchem
Stichting Jongeren Opvang Doetinchem vangt dak- en thuisloze jongeren op, begeleidt hen, helpt met huisvesting en toeleiding naar de arbeidsmarkt.
Over ons

Jongeren Opvang Doetinchem biedt dak- en thuisloze jongeren een veilige omgeving waarin zij na een periode met deskundige ondersteuning en begeleiding weer op een zelfredzame manier deel kunnen nemen aan de maatschappij.