Logo Jongeren Opvang Doetinchem

Over ons

Jongeren Opvang Doetinchem is een stichting die is ontstaan uit de gedachte dat dak- en thuisloze jongeren een periode in een veilig nest nodig hebben om zich samen met deskundige begeleiders en vrijwilligers te kunnen heroriƫnteren en voorbereiden op een zelfredzame toekomst in de maatschappij. Op 10 maart 2008 werd de stichting zonder winstoogmerk opgericht waarbij statutair werd vastgelegd dat alles in het werk wordt gesteld om de jongeren een veilige woonomgeving te bieden van waaruit zij zich kunnen heroriƫnteren op de (her)start van een opleiding en/of het bemachtigen van een baan.