Logo Jongeren Opvang Doetinchem

Werkwijze

Jongeren Opvang Doetinchem biedt dak- en thuisloze jongeren die uit het spreekwoordelijke nest zijn gevallen een plek waar ze tot rust kunnen komen en zich met deskundige begeleiding kunnen voorbereiden op een verantwoorde terugkeer in de maatschappij.

Vijf beroepskrachten en een team vrijwilligers helpen hen bij het dagelijkse functioneren in de veilige woonomgeving waarin elke jongere over een kamer beschikt en de gelegenheid krijgt om verantwoordelijkheid te nemen voor het samenstellen van de gezamenlijke maaltijd en het aan kant houden van de leefruimte.

Elke jongere wordt persoonlijk begeleid bij het op orde houden van zijn of haar (financiƫle) administratie en ondersteund bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Omdat elk mens uniek is wordt de psychologische begeleiding afgestemd op de specifieke persoonlijkheid zodat elke jongere zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt en met zelfvertrouwen terug kan keren in de maatschappij.